تحول همیشه پیروز است. فناوری‌های نوین به سبک ایرانی هم پای جهان

پروژه های پرطرفدار ما

اهدافارزش ها

تیتر

خلق اعتماد، نوآوری، اهمیت به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه مهم و ارزش آفرین، توجه و اهمیت به مسئولیت اجتماعی، صداقت، شفافیت و تولید ثروت با توجه به خط مشی های سازمانی

مأموریت ماچشم انداز

ما در دنیایی زندگی می کنیم که فناوری اطلاعات در تمامی لایه های آن نفوذی عمیق و ورای تصور ما دارد. پس ما در متین، چشم انداز خود را بر آن قرار دادیم که از قدرت خارق العاده این نفوذ همه جانبه بهره ببریم و با تمرکز بر دانش و توان نیروهای متخصص خود، تاثیری بر جهان بگذاریم که نه تنها امروز بلکه آیندگان نیز قدرت علم و فناوری برای ایجاد جهانی ناب را ستایش کنند.

رشد ما در متین (مراحل جذب و همکاری)

بررسی رزومه شما

بررسی  رزومه شما و دعوت میشی به یک گپ و گفت و مصاحبه در مورد مسیر شغلی و توانایی هات و بعد از پذیرفته شدن میری برای مراحل استخدام

شروع زندگی در متین

به تیم معرفی میشی، حالا یادگیری و رهبری با ما و بعد تویی و چالش کشف توانایی‌های خودت و خلق راه حل‌های بدیع از دل دانش‌هات

شروع زندگی در متین

به تیم معرفی میشی، حالا یادگیری و رهبری با ما و بعد تویی و چالش کشف توانایی‌های خودت و خلق راه حل‌های بدیع از دل دانش‌هات

زندگی در متین

متین، فصل مشترک همه کسانی است که زندگی آسان را انتخاب کرده‌اند. اینجا، هر عضو از خانواده می‌کوشد به دانش و مهارت خود و دیگران اعتماد کرده و آن را با تحولات دنیا همسو کند و از این راه، جهانی نامحدود و را خلق کند؛ این یعنی بازآفرینی واژه (جادو).

همیشه به روز هستیم

استفاده از تکنولوژی‌های برتر روز دنیا

نوآوری داستان ماست

خلاقیت در تفکر و رفع چالش ها

امنیت شغلی

نیروی انسانی کارآمد، سرمایه ارزشمند ماست

محیط کاری پویا

یادگیری ارزش ماست

جای شما در متین خالی است

رهبری تخصص و میزبانی از استعدادها

درباره

شرکت ما

خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.