درباره

شرکت ما

یک شرکت یک حقوقی جداگانه است و می تواند بدهی ، شکایت و شکایت داشته باشد. سهامداران شرکت (مالکان) می توانند مسئولیت شخصی خود را محدود کنند و عموماً مسئولیت بدهی شرکت را بر عهده ندارند. یک شرکت یک ساختار تجاری پیچیده است و هزینه تنظیم و گزارشگری بالایی دارد. شما می توانید یک شرکت را به عنوان یک شرکت خصوصی (که به عنوان اختصاصی نیز شناخته می شود) یا یک نهاد عمومی تشکیل دهید. یک شرکت ثبت شده باید حداقل یک مدیر (و یک دبیر شرکت داشته باشد مگر اینکه یک شرکت خصوصی باشد)

  • مسئولیت محدود برای سهامداران.
  • قابل درک و پذیرش.
  • قادر به جمع آوری سرمایه قابل توجه.
  • جبران سودهای آینده.
  • فروش آسان و تصویب مالکیت.
  • قابلیت دریافت سود یا سرمایه گذاری مجدد.